• Gezinshuis: Duurzaam alternatief voor gesloten opvang

  Nederland is koploper binnen de EU in het plaatsen van kinderen in gesloten jeugdzorg. “Nog steeds worden veel kinderen met ernstige en complexe gedragsproblematiek in gesloten instellingen opgevangen. Niet omdat ze een strafbaar feit hebben gepleegd, maar omdat ze ‘sterk ontregeld gedrag’ vertonen. Dat betekent vaak weglopen, nooit op school verschijnen of zo boos worden dat ze zichzelf wat aandoen”, vertelt projectleider Rob Plessen.

  Lees meer...  
 • Niet thuis kunnen opgroeien, en dan?

  Hoe zorgen we ervoor dat kinderen met een problematische hechting en chronische traumatisering goed worden opgevangen en zij hun nieuwe verblijf als thuis gaan ervaren? Hoe krijgen (vervangende) opvoeders de juiste begeleiding om een hechte relatie met deze kinderen op te bouwen? En hoe weten instellingen hoe zij deze kinderen moeten ondersteunen en behandelen? Deze en andere vragen staan centraal in de nieuwe publicatie. 

  Lees meer...  

Website nog in opbouw

Een gezinshuis vangt kinderen op die niet langer thuis kunnen wonen. Een gezinshuis lijkt op een normaal gezin. Er zijn doorgaans 2 ouders die voor de kinderen zorgen. De kinderen in een gezinshuis hebben vaak zware, ingewikkelde problemen. Daarom krijgt 1 van de, of beide ouders betaald voor de zorg aan de kinderen. De betaalde ouder heeft altijd een passende opleiding.

Gezinshuisouders zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen. Hun belangrijkste taken zijn: 

 • observeren, opvoeden, behandelen, begeleiding, stimuleren, activeren en ondersteunen van de kinderen
 • toezien op de dagelijkse gang van zaken
 • contact onderhouden met de biologische ouders of andere familieleden van de kinderen
 • sociale vaardigheden bijbrengen en gedragsinstructies geven. Zij doen dit samen met andere hulpverleners en met het eigen gezin van het kind.

 

Bron: Rijksoverheid.nl

Bij gezinshuizen gaat het bijna altijd om een stel of echtpaar.

 • zij wonen doorgaans in een gewone wijk
 • ten minste 1 van de gezinshuisouders is een professional in de zorg en krijgt hiervoor betaald
 • de andere gezinshuisouder kan een andere baan hebben.

Gezinshuisouders zorgen 24 uur per dag en 7 dagen per week voor de kinderen die bij hen in huis wonen. Ten minste 1 van de ouders krijgt hiervoor betaald. Die ouder is in vaste dienst bij een jeugdhulpaanbieder, of werkt als zelfstandig ondernemer als gezinshuisouder.


 

Bron: Rijksoverheid.nl

Kinderen die in aanmerking komen voor een gezinshuis hebben vaak meerdere en ingewikkelde problemen. Ze komen vaak uit een gezin waar veel problemen zijn of waar de kinderen niet veilig zijn. Voor plaatsing in een gezinshuis hebben kinderen een indicatie nodig.

Een kind krijgt zo'n indicatie van een gemeente. Vaak gaat dit via een jeugdteam of een wijkteam, of via het Centrum voor Jeugd en Gezin van een gemeente.

 

 

 

 

 

bron: Rijksoverheid.nl

De overheid wil dat kinderen zoveel mogelijk opgroeien in een normale gezinssituatie. Als dat niet thuis kan, is dit vaak in een pleeggezin. Maar soms zijn de problemen van kinderen te zwaar voor gewone pleegouders. Dan is er de mogelijkheid van een gezinshuis. In een gezinshuis heeft ten minste 1 van de ouders een opleiding om te werken met kinderen die verschillende problemen tegelijk hebben.

De voordelen van een gezinshuis:

 • kinderen groeien op in een normaal gezin
 • professionele aandacht voor de problemen van het kind
 • ten minste 1 van de ouders houdt zich fulltime bezig met de opvoeding