• Gezinshuis: Duurzaam alternatief voor gesloten opvang

    Nederland is koploper binnen de EU in het plaatsen van kinderen in gesloten jeugdzorg. “Nog steeds worden veel kinderen met ernstige en complexe gedragsproblematiek in gesloten instellingen opgevangen. Niet omdat ze een strafbaar feit hebben gepleegd, maar omdat ze ‘sterk ontregeld gedrag’ vertonen. Dat betekent vaak weglopen, nooit op school verschijnen of zo boos worden dat ze zichzelf wat aandoen”, vertelt projectleider Rob Plessen.

    Lees meer...  
  • Niet thuis kunnen opgroeien, en dan?

    Hoe zorgen we ervoor dat kinderen met een problematische hechting en chronische traumatisering goed worden opgevangen en zij hun nieuwe verblijf als thuis gaan ervaren? Hoe krijgen (vervangende) opvoeders de juiste begeleiding om een hechte relatie met deze kinderen op te bouwen? En hoe weten instellingen hoe zij deze kinderen moeten ondersteunen en behandelen? Deze en andere vragen staan centraal in de nieuwe publicatie. 

    Lees meer...  

Hoe zorgen we ervoor dat kinderen met een problematische hechting en chronische traumatisering goed worden opgevangen en zij hun nieuwe verblijf als thuis gaan ervaren? Hoe krijgen (vervangende) opvoeders de juiste begeleiding om een hechte relatie met deze kinderen op te bouwen? En hoe weten instellingen hoe zij deze kinderen moeten ondersteunen en behandelen? Deze en andere vragen staan centraal in de nieuwe publicatie. 

 

Kinderen met trauma en hechtingsproblemen

Veel kinderen in een pleeggezin, gezinshuis of in een instelling waar ze 24 uur verblijven, hebben een problematische hechting en veelvuldige trauma's. Dit kan zich uiten in ernstige gedragsproblemen. Deze leiden in de volwassenheid vaak tot psychiatrische en persoonlijkheidsproblemen, criminaliteit, een groot beroep op zorg en moeizame participatie. Om deze kinderen de juiste zorg en opvang te bieden moet aan veel zaken worden gedacht, zoals bijvoorbeeld duidelijkheid over de plaatsing en het toekomstperspectief, continuïteit van zorg en een opvoeder die kan omgaan met verdriet. Op die manier vergroten we de kansen van het kind om uit te groeien tot een gezonde volwassene die meedoet in onze samenleving.

Lessen voor beleid en praktijk

De belangrijkste lessen voor beleid, uit de praktijk en de literatuur zijn gebundeld in het boekje "Niet thuis kunnen opgroeien, en dan?". Duidelijk is bijvoorbeeld dat het belangrijk is een eenduidige visie en een gemeenschappelijk doel te hebben voor een effectieve behandeling van deze kinderen. Maar ook een passend en duurzaam trajectplan en goede samenwerking met de ouders zijn enkele van de conclusies die getrokken zijn. 
De publicatie is verrijkt met verhalen uit de praktijk, opgetekend in gesprekken met medewerkers van jeugdzorgaanbieder Maashorst. Hiermee krijgen professionals of pleegouders inspiratie en handvatten voor de omgang met deze kinderen.

 

Verbinden en Vasthouden

In de publicatie doen Stichting Maashorst, K2 Next Generation en K2 Brabants
Kenniscentrum Jeugd aanbevelingen voor beleid en schetsen zij de voorwaarden voor samenwerking om kinderen met trauma en hechtingsproblemen goed op te vangen. Daarnaast komen verhalen uit de praktijk aan bod en worden de meest recente
inzichten vanuit literatuuronderzoek gedeeld. De publicatie markeert de afsluiting van het project Verbinden en Vasthouden, dat als doel had de zorg voor deze kinderen te verbeteren.

Downloaden boekje "Niet thuis kunnen opgroeien, en dan?