Gezinshuisouders zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen. Hun belangrijkste taken zijn: 

  • observeren, opvoeden, behandelen, begeleiding, stimuleren, activeren en ondersteunen van de kinderen
  • toezien op de dagelijkse gang van zaken
  • contact onderhouden met de biologische ouders of andere familieleden van de kinderen
  • sociale vaardigheden bijbrengen en gedragsinstructies geven. Zij doen dit samen met andere hulpverleners en met het eigen gezin van het kind.

 

Bron: Rijksoverheid.nl