De overheid wil dat kinderen zoveel mogelijk opgroeien in een normale gezinssituatie. Als dat niet thuis kan, is dit vaak in een pleeggezin. Maar soms zijn de problemen van kinderen te zwaar voor gewone pleegouders. Dan is er de mogelijkheid van een gezinshuis. In een gezinshuis heeft ten minste 1 van de ouders een opleiding om te werken met kinderen die verschillende problemen tegelijk hebben.

De voordelen van een gezinshuis:

  • kinderen groeien op in een normaal gezin
  • professionele aandacht voor de problemen van het kind
  • ten minste 1 van de ouders houdt zich fulltime bezig met de opvoeding